Zpx

旺角磁磚黑店

旺角磁磚黑店小心小心 [b][u]旺角磁磚黑店[/u][/b] 人說旺角磁磚店sales多古惑, 原來不假,珍珠咁真! 好不容易有了自己的家,喜滋滋地去訂磚預備裝修, 誰不知遇上如此無良之黑店,托高價格後假意俾折頭宰客(差價竟

9/3/2009 · 旺角磁磚黑店 人說旺角磁磚店sales多古惑, 原來不假,珍珠咁真! 好不容易有了自己的家,喜滋滋地去訂磚預備裝修, 誰不知遇上如此無良之黑店,托高價格後假意俾折頭宰客(差價竟有八元之多)! 唉, 此店前

歐X磁磚掛羊頭賣狗肉, 店內的磁磚display是很靚的, 因旺角所有磚舖也沒有他們這款, 所以唯有幫襯他們, 還不算便宜呢. 但送來的磚貨不對板, 店員(其實本身就是老闆娘)指每批磁磚造出來一定有出入, 認為貨板和送來的貨沒有多大分別, 又推說老闆不在, 待老闆回來才覆我如何處

6/1/2007 · 其實間間都好老實,不過都要睇你想買啲乜檔次的貨!如果要平,你應該去康樂街,即舊雀仔街,唔咪平就老實,只係將貨就價!砵蘭街雖然好多間磁磚鋪,其實真正都係得十幾間,因為好多大間的都有很多門市以不同的店名作招徠,實質都是同一間公司,例如:

磁磚 首頁 關於我們 產品 聯絡我們 English 旺角 店 九龍旺角砵蘭街340號地下 電郵: [email protected] 電話: 2397 1338 / 2397 1339 傳真: 2397 1311 灣仔店 香港灣仔駱克道163號地下B舖 電郵: [email protected]

十二,磁磚用料計算方法,首先睇下自己揀既磚既呎吋,比如你揀件磚面積係長12吋X闊18吋,咁你用144除12在除18=0.66666在乘番你要餔磗 既面積,咁就 等如件數,假設我廁所牆身係200呎,咁即係144除12除18乘200=133.333件,牆地相同計法,全部用144除

29/2/2012 · Uwants.com 事源於某日我到旺角搜羅地磚及牆磚,結果在街上被一個派傳單的女人帶上樓舖”東昇”看磁磚.他們的裝修不錯,而且款式不少,所以就留下來看看.看到有合心意的

Facebook 會顯示資訊來協助你更深入瞭解專頁的用途。你可以查看內容管理和發佈者所採取的動作。歡迎大家 光臨 我們位於旺角建材街門市 選購你們喜歡的 磁磚!!!! 地址:九龍旺角砵蘭街287號 或致電:

跟隨者: 368

28/2/2019 · 31/08/2018 磚頁又返左新貨啦!!! 最近多左客人inbox問我地有冇比較大件既磁磚! 本住以客為本既宗旨,我地即刻二話不說為大家搜羅左『1200 X 200 木紋地磚』 及 『1200 X 600 拋光磁磚』! 效果的而且確格外高貴大方得多!